Wydział Humanistyczny

seria humanistyczna swpr

Wydział Humanistyczny


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/swpr/domains/swpr.edu.pl/public_html/zbyszek/wp-includes/shortcodes.php on line 553

Na wydziale prowadzone są studia pierwszego stopnia na kierunku HISTORIA w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów (trzy lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Podstawą procesu dydaktycznego na obu poziomach kształcenia jest program kształcenia i plan studiów.

Studenci mają do wyboru cztery specjalności:

Absolwenci specjalności nauczycielskiej, otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy w szkole, w klasach IV-VI i gimnazjum. Otrzymują wiedzę na temat podstaw pedagogiki i psychologii, historii wychowania i metodyki z uwzględnieniem metody badawczej, metody projektów edukacyjnych oraz sposobów rozwiązywania złożonych problemów historycznych.

Specjalność kulturowo-medialna, oferuje studentom interdyscyplinarny program (łączenie wiedzy z zakresu historii, archeologii, kulturoznawstwa, sztuki, medioznawstwa, fotografiki i inych) dzięki czemu daje im szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia. Wiedza, którą absolwetnt otrzymuje, może byc wykorzystana do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach, muzeach, oraz w środkach masowego przekazu. Absolwenci tej specjalności mają możliwość pracy w instytucjach kulturalnych: muzeach, galeriach, teatrach, kinach, domach kultury na stanowiskach animatorów, moderatorów kultury, w promocji kultury i mediach.

Program specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oferuje studentom wiedzę zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, metodyki pracy archiwalnej, zarządzania dokumentacją współczesną i archiwami, funkcjonowania kancelarii współczesnej, prawa archiwalnego, historii administracji, historii archiwów oraz informatyki w archiwach i informacji naukowej.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w archiwach państwowych, archiwach wyodrębnionych, archiwach zakładowych i komercyjnych, a także w urzędach administracji rządowej i samorządowej, firmach realizujących kwerendy genealogiczne, firmach digitalizacyjnych i w oddziałach zbiorów specjalnych bibliotek i muzeów.

Absolwenci specjalności regionalistycznej i dziedzictwa kulturowego, otrzymują wiedzę dotyczącą historii regionów, historii sztuki, etnologię, oraz promocji zabytków i funkcjonowania regionalnych instytucji archiwalnych i muzeów.

Program Specjalizacji regionalistycznej i dziedzictwa kulturowego adresowany jest do osób, którym w pracy zawodowej potrzebna jest wiedza o historii, nie tylko w zakresie podstawowym, ale w odniesieniu do dziejów i zabytków swojego regionu. Kierowany jest przed wszystkim do osób zatrudnionych lub zamierzających pracować w muzeach, firmach turystycznych, a także w urzędach zajmujących się turystyką, muzealnictwem oraz promocją regionu. Nabyta w trakcie studiów wiedza, może być użyteczna także w innych zawodach, jak np. dziennikarstwo (zwłaszcza regionalne).

Studenci realizują praktyki zawodowe w obrębie wszystkich specjalności!!

UWAGA! podczas studiów, studenci mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach organizowanych w zakresie wybranej specjalności.

historia
historia