Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie swpr

Wychowanie do życia w rodzinie

(ponad 25 absolwentów w edycjach 2003/2004, 2009/2010)

W Studiach podyplomowych mogą wziąć udział ci słuchacze, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie. Skierowane są głównie do nauczycieli czynnych zawodowo.

Studium przeznaczone jest dla osób pragnących realizować w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i specjalnych zajęcia dydaktyczne z zakresu problematyki prorodzinnej i wychowania seksualnego.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu ‚wychowanie do życia w rodzinie’. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dyscyplin m.in.: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na poszerzenie umiejętności metodycznych. Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o prowadzenie zajęć z przedmiotu ‚wychowanie do życia w rodzinie’ w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Kierownik studium podyplomowego: dr Sabina Zalewska

Zajęcia prowadzą pracownicy wyższych uczelni oraz doświadczeni wykładowcy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia odbywać będą się w trybie zaocznym: soboty i niedziele.

Studia trwają 3 semestry, obejmują  385 godzin zajęć, w tym 35 godzin praktyk własnych.

Koszt udziału w trzysemestralnych Studiach Podyplomowych wynosi 3600 zł (koszt jednego semestru = 1200zł, w uzasadnionych wypadkach możliwa płatność w ratach). Uczestnicy otrzymują faktury.

Uczestnicy Studium, mogą indywidualnie ubiegać się o dofinansowanie w szkole lub organie prowadzącym placówkę.

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony kwestionariusz (do pobrania ze strony www)
 • ksero dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 2 zdjęcia
PROGRAM STUDIÓW:

PRAWO

 • Prawo małżeńskie i rodzinne
 • Kanoniczne prawo małżeńskie

PEDAGOGIKA I ETYKA

 • Dydaktyka ogólna
 • Metodyka nauczania przedmiotu Przygotowanie Do Życia W Rodzinie
 • Wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego
 • Etyka życia płciowego w małżeństwie i rodzinie
 • Pedagogika dialogu

SOCJOLOGIA , PSYCHOLOGIA, BIOLOGIA

 • Socjologia małżeństwa i rodziny
 • Polityka rodzinna w Polsce i w krajach Unii
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Trening komunikacji w rodzinie
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka w rodzinie

PRAKTYKI