Filozofia i etyka

filozofia etyka swpr

Filozofia i etyka

Ogólna charakterystyka

Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie filozofii i etyki. W ramach zajęć prowadzone są m.in. wykłady z historii filozofii, etyki, antropologii filozoficznej, filozofii wychowania oraz metodyki nauczania filozofii. Do większości wykładów prowadzone są również ćwiczenia.

 Studia dają uczestnikom uprawnienia do nauczania filozofii i etyki

Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (zasadniczo dwa razy w miesiącu). Studia trwają 3 semestry w wymiarze 550 godzin  dydaktycznych.

Warunki ukończenia studiów:

Ukończenie Studiów wiąże się z zaliczeniem ćwiczeń i wykładów,  napisaniem i obroną pracy końcowej.

Koszt studiów:

1500 zł za semestr
Wszystkie opłaty należy wnosić na konto uczelni, a do sekretariatu studiów przynosi się dowód wpłaty (wraz z pozostałymi dokumentami).

Plan studiów:

 • Historia filozofii starożytnej (z historią etyki)
 • Historia filozofii średniowiecznej (z historią etyki)
 • Historia filozofii nowożytnej (z historią etyki)
 • Historia filozofii współczesnej (z historią etyki)
 • Metafizyka
 • Logika z metodologią nauk
 • Antropologia filozoficzna
 • Teoria poznania
 • Filozofia religii
 • Filozofia państwa i polityki
 • Filozofia dialogu
 • Etyka
 • Bioetyka i współczesne dylematy moralne
 • Etyka Karola Wojtyły
 • Lektury klasyków filozofii
 • Wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej
 • Filozofia wychowania
 • Dydaktyka filozofii i etyki

Opiekun kierunku: dr Teresa Stankiewicz

tel: 669 044 967
mail: tes.stankiewicz@gmail.com