"Zeszyty naukowe" seria humanistyczna nr 1

„Zeszyty naukowe” seria humanistyczna nr 1

20.00 

Niniejszy tom-pierwszy numer serii humanistycznej-od zawsze był określany przez jego współtwórców jako „polonistyczny”. Jednak w ramach szerokiej dyscypliny, jaką jest polonistyka, publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Na zeszyt składają się studia językoznawcze i literaturoznawcze, pojawia się tu ujęcie synchroniczne i diachroniczne, teoretyczne, historyczne i krytyczne, syntetyczne i analityczno-interpretacyjne, reprezentowane są badania nad różnymi epokami i różne metodologie.

Kategoria: