"Seria geograficzno-turystyczna nr 4 - Zeszyt specjalny pt. Przyrodnicze oblicza Ziemi Kuźnickiej

„Seria geograficzno-turystyczna nr 4 – Zeszyt specjalny pt. Przyrodnicze oblicza Ziemi Kuźnickiej

15.00 

Czwarty tom Zeszytów Naukowych serii geograficzno-turystycznej (Zeszyt specjalny) poświęcony jest Ziemi Kuźnickiej. Ziemia Kuźnicka to urozmaicone krajobrazy wysoczyzn morenowych, równin zastoiskowych, zagłębień wypełnionych torfem i den dolin z leniwie płynącymi ciekami. Przyrodnicze oblicza Ziemi Kuźnickiej to przyczynek na temat wybranych elementów środowiska przyrodniczego oraz historii regionu. Większość artykułów jest bogato ilustrowanych, co zwiększa ich percepcję.

Kategoria: