Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. tom XI. 2016

Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. tom XI. 2016

10.00 

pod red. Elżbiety Mycielskiej Dowgiałło

Książka zawiera teksty nagranych ośmiu Konwersatoriów, które w cyklu comiesięcznym odbywają się w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. W ostatnim roku akademickim dotyczyły następujących tematów: Jak być w mediach świadkiem wiary? Wrażliwość na potrzeby bliźnich. Jak realizuję miłosierdzie w swoim życiu? Kim jest dla mnie uchodźca, bliźnim czy zagrożeniem? Fair play w moim życiu. Czy uczciwość popłaca? Jak rozumiem feminizm? Polsko, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Jak to widzę? Czym jest dla mnie praca społeczna i jak ją realizuję? Podziały społeczne – czy mam na nie wpływ? Czy działam na rzecz pojednania?

Kategoria: