Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zaprasza dzieci, młodzież i rodziców na

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Szerzej na: http://www.poradnia-swpr.pl

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

oferujemy:

DIAGNOZĘ I TERAPIĘ

 • terapia i diagnoza pedagogiczna
 • terapia i edukacja dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, w tym z Zespołem Aspergera
 • terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • wspomaganie rozwoju umysłowego (Pedagogika M.Montessori)

WSPARCIE DLA RODZICÓW

 • poradnictwo – techniki pracy z dziećmi
 • wspomaganie pracy terapeutycznej i rozwoju dziecka w domu
 • szeroka oferta warsztatów

Inspiruje nas dziecko

Zapewniamy:

 • zajęcia „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka
 • dla każdego dziecka indywidualny program zajęć poprzedzony diagnozą (niezależne od posiadanej już opinii czy orzeczenia)
 • nowoczesne, autorskie metody pracy oraz przyjazną i bezpieczną atmosferę
 • opiekę doświadczonych specjalistów

Zadzwoń lub napisz do nas:

tel. kom. 609 148 808, 798 468 088  mail: poradnia@swpr.edu.pl