Plany zajęć

Plany zajęć

TERMINY ZJAZDÓW w Roku akademickim 2019/2020 terminarz-zjazdów

Studia licencjackie niestacjonarne

         Kierunek semestr/plan
    Pedagogika  rok  III PL semestr V
Pedagogika rok  II PL semestr III_EW

PL semestr III_TP

                                      Pedagogika rok I                           PL semestr I

 

Studia podyplomowe

Kierunek semestr/plan

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (PPiW)

PPiW_semestr II

PPiW_semestr III

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii

Warsztat pracy z grupą

Superwizja- pozostałych 5 dni Sup. zostanie ustalone z uczestnikami

terminy zajęć: terminarz zajeć SPPiS

Pedagogika specjalna (II semestr nabór 2019)

Pedagogika specjalna + Terapia pedagogiczna  (PS+TP)

Terapia pedagogiczna + Pedagogika specjalna
(TP+PS)

 

PS semestr II

TP+PS sem III

PS+TP semestr III

PMEE 3
Pedagogika Montessori
trzeci semestr
PMEE 3 trzeci semestr
PMEE 2 +PMEE 3
Pedagogika Montessori
(plany na pierwsze dwa semestry-wspólne)
PMEE 2 i PMEE 3
 

Pedagogika teatru i dramy

 

Semestr III

      Historia

      WOS

Filologia polska

Historia semestr III

 

              Specjalista terapii uzależnień

                        semestr  1

semestr 2