Konferencje

Konferencje

SZANOWNI PAŃSTWO,
w imieniu studentów III roku historii i pedagogiki zapraszam na konferencję studencką, która odbędzie się 13 czerwca 2015 roku w budynku SWPR.

 

Interakcja (w) edukacji.
Edukacja (w) interakcji

Program:

9:00 Powitanie – prof. dr hab. Elżbieta Mycielska– Dowgiałło

9:15 – 10:15

1. Rekonstrukcja historyczna jako metoda edukacji na przykładzie grup rekonstrukcyjnych z epoki Napoleońskiej – Adam Pielaszek III rok Historii SWPR

2. Modele wychowania na przykładzie myśli N. Machiavellego, T. Morusa i J. Korczaka –dr Włodzimierz Wieczorek

3. Edukacja i prawa osób niepełnosprawnych w Polsce w aspekcie historycznym

-dr Magdalena Lejzerowicz-Zajączkowska

10:15 – przerwa kawowa

10:30 – 12:00

1. Hipoterapia: definicja – oddziaływanie – wskazania – Jadwiga Maźnicka- Maciaszek

2. Dogoterapia w pracy terapeutycznej – Monika Kłos

3. Wyobraźnia a koncepcja dialogowego „Ja”, czyli kształtowanie narracji o sobie i świecie poprzez słowo i gest – Magda Kuczma

12:00 – przerwa kawowa

12:15 – 13:25

1. Czy w pamięci Polaków istnieje Hołd ruski? Co wiemy o wydarzeniach z 29 października 1611? Piotr Duda III rok Historii SWPR

2. Pozaakademicka edukacja artystyczna w XIX-wiecznej Polsce: interakcje społeczne i medialne – mgr Weronika Lipszyc

3. Historia i teoria literatury w edukacji uniwersyteckiej (wczoraj i dziś) – mgr Michał Bandura

4. Kolekcja numizmatyczna Emeryka Hutten-Czapskiego – rys historyczny i sposoby jej popularyzacji szerokim kręgom odbiorców na przestrzeni ostatnich lat – Jan Rokita

13:25 – przerwa kawowa

13:35 – 14:35

1. Pismo Zupełnie Inny Świat – od idei do materii – Adam Nyckowski

2. Czego nie nauczyła mnie szkoła – ważne umiejętności społeczne w doświadczeniu Young Talent Management i British Alumni Society“ – Marzena Reich, Jolanta Kulik

3. Ferdydurkizm, czyli o przyczynach nieczytania tekstu literackiego w szkole– Natalia Lipszyc

14:35 – przerwa kawowa

14:45 – 16:00

1. Uczeń ma głos! – z doświadczeń nauczyciela szkoły przyszpitalnej – Magdalena Tarkowska

2. Po co mi etyka w technikum? – z doświadczeń warszawskiego nauczyciela – Krzysztof Wasilewski

3. Biblioteka jako miejsce spotkań z ciekawą książką – Ewa Gajcy

16:00 – 16.30

Dyskusja i zakończenie konferencji

Dziekan

Teresa Stankiewicz

 

22-23 listopada 2014 

„Usprawnianie dzieci z zaburzeniami Centralnego Układu Nerwowego”

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w terminie 22-23 listopada 2014 w siedzibie Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin przy ul. Grzegorzewskiej 10 w Warszawie.

W czasie konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z neurologopedyczną terapią dzieci z zaburzeniami Centralnego Układu Nerwowego.

Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w wykładach omawiających powyższą tematykę oraz warsztatach , na których będą mogli zdobyć lub ugruntować praktyczną wiedzę z tego obszaru.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę neurologopedia2014.pl

 

11 pażdziernika 2013″Kościół w Polsce a sąsiedzi”

program.docx

 

3 – 5 lipca 2013 r.

Letnia Konferencja Metodyczna projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” „O zmianie polskiej szkoły

 

4 grudnia 2012: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Nowy nauczyciel – nowa edukacja”                                                                                                                                                                                                                                                                                       15 – 16 października 2009.

IV Międzynarodowa Konferencja Historyczna „Kościół, karczma i dwór. Obieg informacji w społeczeństwach dawnych wieków”

22 czerwca 2007:
Sympozjum pt.:Zapobieganie sieroctwu społecznemu-dzień dzisiejszy i szanse

11 – 12 czerwca 2007.
II Międzynarodowa Konferencja Historyczna „Duchowieństwo i laicy – dwa światy czy jeden?”

20 kwietnia 2006:
I Międzynarodowe Sympozjum Historyczne Kościół i państwo-wzajemne inspiracje i rywalizacja, w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością

23 kwietnia 2005:
Kultura duchowa wsi polskiej a rozwój wspólnoty narodowej  (we współpracy z Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono)

20-22 maja 2004:
Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym (we współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie)

27 marca 2004:
Edukacja Narodowa a Rozwój Oświaty Wsi Polskiej (we współpracy z Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono)

20 marca 2004:
Wokół dyspozycji wychowawczych nauczycieli

25 października 2003:
Myśl pedeutologiczna i edukacja permanentna nauczycieli