Dla autorów

Zapraszamy Autorów do publikowania książek

w Wydawnictwie SWPR w Warszawie

Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin zaprasza Autorów prac naukowych, publicystycznych i innych do publikowania w naszej oficynie wydawniczej. Pierwszym etapem współpracy jest złożenie przez Autora tekstu do recenzji kwalifikującej. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji Wydawnictwa, Autor książki i Wydawnictwo zawierają porozumienie co do warunków publikacji.

Możliwości obejmują:

a) finansowanie publikacji przez Autora książki,
b) współfinansowanie publikacji przez Autora i Wydawnictwo,
c) pełne finansowanie publikacji przez Wydawnictwo (w wyjątkowych wypadkach).

Po uzgodnieniach i podpisaniu umowy Wydawnictwo oferuje usługę wydawniczą, która obejmuje pełny zakres prac redakcyjnych, wydruk i kolportaż książki.

Autorów zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu.