Uniwersytet Trzeciego Wieku

uniwersytet trzeciego wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oferta edukacyjna UTW

Galeria UTW

Archiwum wykładów UTW

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku SWPR

 

rozpoczął swą działalność w lutym 2008 roku

 

jest jednostką dydaktyczną Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin

Zwierzchni nadzór nad działalnością UTW SWPR sprawuje Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin – prof. dr hab. Elżbieta Mycielska- Dowgiałło

Rektor SWPR prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Kierownik UTW SWPR mgr Jolanta Wozniak

Kierownik UTW SWPR mgr Jolanta Wozniak

Podstawowym zadaniem UTW SWPR jest włączenie osób dorosłych po okresie aktywności zawodowej do systemu kształcenia ustawicznego,

poprzez:

  • systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki,
  • umożliwianie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny
  • szerzenie profilaktyki zdrowotnej.

Seniorze, masz czas i chcesz go dobrze i fajnie spożytkować? Przyjdź do nas.

Nie trać sił na myślenie o chorobach i trudnych momentach życia. Nie na wszystko masz wpływ. Tutaj czekają na Ciebie ludzie pełni pasji i chęci. Mają Ci dużo do zaoferowania.

Nasz Uniwersytet działa już piąty rok. Zapraszamy, przyjdź i sprawdź się, rozwijaj pasje, doskonal talenty wokalne, taneczne, literackie, językowe. Zdobywaj wiedzę komputerową, poszerzaj znajomość języka, poprawiaj sprawność fizyczną. To wszystko umożliwiają Ci zajęcia u nas na uczelni. Poznasz tu dobrych i ciekawych ludzi, pełnych pasji. Wycieczki pozwolą Ci nawiązać bliższe kontakty społeczne i poprawić relacje międzyludzkie. Pozwolą odkryć niezwykłe miejsca i dostarczą wiele pozytywnych i estetycznych przeżyć.

Program UTW SWPR adresowany jest do osób na emeryturze i rencie bez względu na wiek i wykształcenie.

Nasz Uniwersytet ma na celu prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych. Chcemy, by w przyjaznej atmosferze, z pozytywnym nastawieniem i aktywnie, integrowali sie ze srodowiskiem.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko ciekawy pomysł na spędzenie czasu, ale i możliwości spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach i wrażliwości. Może być początkiem pięknej przygody.
Zainteresowanie tą formą kształcenia i spędzania wolnego czasu jest duże.
Pragniemy, by działania nasze wpłynęły na poprawę jakości życia seniorów, zdrowia, stanu psychicznego i społecznego. By w zmieniających się warunkach życia i otoczenia znaleźli swoje miejsce, poszerzyli zainteresowania i znaleźli dalszy cel życia.
Życie akademickie dostosowujemy do zainteresowań słuchaczy. Wszystkie zajęcia prowadzonesą na zasadzie dobrowolności. Nie ma u nas stresujących egzaminów, zaliczeń i kolokwiów.

Rozwija się nasz Uniwersytet, a wraz z nim zmieniają się nasi słuchacze. Nabierają pewności i wiary w siebie, ujawniają skrywane talenty, a przede wszystkim nawiązują nowe znajomości, zdobywają przyjaciół, odzyskują pogodę ducha i humor.
Uzyskana wiedza, nowe kwalifikacje i umiejętności pozwalają śmielej poruszać się w zinformatyzowanym świecie, brać czynny udział w życiu społecznym, budować nowy autorytet wśród wnuków i rodziny, w gronie przyjaciół…

 

 

kontakt do UTW:

Jolanta Woźniak
tel. 607 149 408
e-mail: jwozniak.utw@gmail.com

Nr. konta UTW: 30 1020 1185 0000 4602 0255 3352