Uczelnia

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin to:

 • niewielkie grupy studenckie – indywidualny kontakt z wykładowcami i władzami uczelni
 • doświadczeni pracownicy naukowi z UW, PW, UKSW i PAN
 • wykłady i wsparcie wybitnych autorytetow ze środowisk artystycznych, politycznych i gospodarczych
 • możliwość nauki kilku języków obcych równocześnie
 • stypendia socjalne i naukowe
 • ciekawe kontakty, zagraniczne praktyki, rynek pracy, wielkie szanse
 • bardzo dobre warunki lokalowe i obiekty sportowe
 • konkurencyjne czesne
 • studia w Warszawie
 • miła i życzliwa atmosfera

Misją Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie jest:

 • We wszystkich swych obszarach działalności kierowanie się wartościami chrześcijańskimi.
 • Wychowanie ludzi odpowiedzialnych za siebie, swoje rodziny i kraj, przygotowanych do życia i pracy.
 • Kształcenie ludzi mądrych, myślących odważnie, wyposażonych w umiejętności i interdyscyplinarną wiedzę, które pozwalają na podjęcie pracy zawodowej, młodych pracowników nauki, badaczy, pasjonatów!
 • Rozwijanie w studentach niezależnego myślenia, uczenie ich szlachetnych postaw, mądrości i pasji. Wspieranie w trudnościach ucząc uważności na drugiego człowieka, odpowiedzialności i obowiązku nieustannego rozwoju siebie.
 • Odgrywanie należnej Uczelni roli społecznej w integrowaniu środowisk lokalnych, kształtowaniu postaw obywatelskich oraz działając na rzecz rozwoju państwa.
 • Wyróżniają nas małe grupy wykładowe, które dają przestrzeń do zaopiekowania się studentami, traktowania indywidualnie edukacji każdego z nich oraz możliwość bezpośredniego kontaktu studenta z wykładowcami i władzami uczelni.