Uczelnia

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin to:

  • niewielkie grupy studenckie – indywidualny kontakt z wykładowcami i władzami uczelni
  • doświadczeni pracownicy naukowi z UW, PW, UKSW i PAN
  • wykłady i wsparcie wybitnych autorytetow ze środowisk artystycznych, politycznych i gospodarczych
  • możliwość nauki kilku językow obcych rownocześnie
  • stypendia,bezpłatne noclegi dla studentow zaocznych, pomoc w uzyskaniu dorywczych prac zarobkowych i tanich, bezpiecznych kwater
  • ciekawe kontakty, zagraniczne praktyki, rynek pracy, wielkie szanse
  • bardzo dobre warunki lokalowe i obiekty sportowe
  • konkurencyjne czesne
  • studia w Warszawie
  • miła i życzliwa atmosfera