Terminy zjazdów

Terminy zjazdów

TERMINARZ ZJAZDÓW – STUDIA LICENCJACKIE I PODYPLOMOWE

                                  ROK  AKADEMICKI 2017/2018            ROK AKADEMICKI 2018/2019

semestr zimowy

ZJAZD I                 7 – 8. X. 2017

ZJAZD II               21 – 22. X. 2017      KONWERSATORIUM

ZJAZD III              4 – 5. XI. 2017

ZJAZD IV              18 – 29. XI. 2017     KONWERSATORIUM

ZJAZD V               2 – 3. XII. 2017

ZJAZD VI              16 – 17. XII. 2017    KONWERSATORIUM

ZJAZD VII            13 – 14. I. 2018       KONWERSATORIUM

ZJAZD VIII           3 – 4.  II. 2018

ZJAZD IX              10 – 11. II. 2018      KONWERSATORIUM

ferie zimowe województwa mazowieckiego 15 – 28 stycznia 2018

semestr letni 

ZJAZD I                 24 – 25. II. 2018

ZJAZD II               10 – 11. III. 2018

ZJAZD III              24 – 25. III. 2018    KONWERSATORIUM

ZJAZD IV              7 – 8. IV. 2018

ZJAZD V               21 – 22. IV. 2018     KONWERSATORIUM

ZJAZD VI              12 – 13. V. 2018

ZJAZD VII            26 – 27. V. 2018       KONWERSATORIUM

ZJAZD VIII           9 – 10. VI. 2018

ZJAZD IX             16 – 17. VI. 2018