Studia podyplomowe

Studia podyplomowe swpr

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe SWPR

SWPR to Uczelnia, która szczególną wagę przykłada do studiów podyplomowych - zgodnie z koncepcją "kształcenie przez całe życie".

Dbamy o jakość przekazywanej wiedzy w oparciu o osobisty, często indywidualny kontakt z wykładowcami.

Rokrocznie około 200 absolwentów kończy organizowane przez nas studia, podnosząc swoje kwalifikacje, zdobywając uprawnienia – stając się bardziej konkurencyjnymi pracownikami na trudnym rynku pracy.

Studia podyplomowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych odbywa się przy pomocy Internetowego Systemu Rekrutacyjnego.

Szczegóły tutaj: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Proponujemy STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI i nie tylko:

 • Geography of tourism / Geografia turystyczna
 • Gospodarowanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym
 • Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Doradztwo zawodowe, job coaching i profesjonalna aktywizacja zawodowa
 • Zarządzanie domami opieki nad osobami w podeszłym wieku
 • Pomoc społeczna oraz opieka nad osobami w podeszłym wieku
 • Mediacje
 • Podyplomowe studium dziedzictwa kulturowego
 • Podyplomowe Studia Wizerunku Medialnego
 • Podyplomowe studia dziennikarskie