Studia I stopnia

studia pierwszego stopnia swpr

Studia I stopnia

SWPR jest uczelnią, która SPECJALIZUJE SIĘ w kształceniu na poziomie trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich)

Naszym CELEM jest wypromowanie najlepszych absolwentów przygotowanych do pracy zawodowej lub do podjęcia studiów II stopnia na najlepszych uczelniach w Polsce

Proponujemy aż 7 kierunków studiów:

 • Pedagogika

  opłata za I rok studiów!

  3000 zł
 • Geografia

  opłata za I rok studiów!

  2600 zł
 • Historia

  opłata za I rok studiów!

  2300 zł
 • Filologia polska

  opłata za I rok studiów!

  2200 zł
 • Zdrowie publiczne

  opłata za I rok studiów!

  3900 zł
 • Socjologia

  opłata za I rok studiów!

  3500 zł
 • Informatyka

  opłata za I rok studiów!

  4500 zł