Projekt „Wielka Mała Szkoła”

Projekt „Wielka Mała Szkoła”

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. „Wielka Mała Szkoła”

Celem projektu jest Wzrost kompetencji kluczowych 170 uczniów w wieku 6-16 lat i 30 rodziców z 4 szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego i małopolskiego dzięki realizacji III misji Uczelni

Dofinansowanie projektu z UE: 350 812,50 PLN


Partnerem w realizacji Projektu

jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” https://fala.edu.pl/

 


 Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Opis Projektu

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 170 uczniów w wieku 6-16 lat i 30 rodziców z 4 szkół podstawowych z woj. dolnośląskiego (3) i małopolskiego(1) dzięki realizacji trzeciej misji lidera projektu w okresie od X 2018 do XII 2019.

Uczniowie w okresie I-VI i IX-XII 2019 r. będę brali udział w pozalekcyjnych warsztatach opartych na wybranych scenariuszach projektów edukacyjnych kształcących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, TIK i przedsiębiorczości -podczas których będą pracować zespołowo w grupach różnowiekowych nad rozwiązywaniem problemów naukowych i społecznych. Zgodnie z metodyką projektów, każdy warsztat będzie kończył się podsumowaniem -refleksją nad efektami uczenia się, kształcąc tym samym kompetencję uczenia się. Zapisy z tego podsumowania, w tym prace uczniów (dok. fotogr) będą umieszczane na platformie edukacyjnej i będą służyły m.in wymianie doświadczeń i podnoszeniu kwalifikacji kadry nauczycielskiej i dydaktycznej uczelni.

Wybrani uczniowie i rodzice wezmą udział w V 2019 w Pikniku Naukowym w SWPR, a uczniowie w Obozie Naukowym w VII 2019.

Przygotowane podczas realizacji projektu programy edukacyjne wzbogacą zasoby merytoryczne uczelni i posłużą do kształcenia studentów. Sami studenci również podniosą swoje kwalifikacje poprzez współpracę przy organizacji pikniku naukowego i letniego Obozu Naukowego w SWPR. Każda ze szkół wykorzysta doświadczenia z udziału w Pikniku Naukowym do organizacji podobnej inicjatywy dla społeczności lokalnych w VI 2019.

 W wyniku projektu powstanie 12 scenariuszy, 170 uczniów zostanie przeszkolonych, szczególnie w zakresie kompetencji mat-przyrodniczych, TIK, przedsiębiorczości i uczenia się, u co najmniej 90% z nich nastąpi przyrost kompetencji. 30 rodziców zostanie przeszkolonych z kompetencji wychow-społ. U co najmniej 80% z nich nastąpi przyrost komp.


Miejsca realizacji Projektu

Projekt będzie realizowany w siedzibie SWPR oraz w szkołach:

  • SP we Włodowicach
  • SP AMS we Wrocławiu
  • SP AMS w Woliborzu
  • SP AMS w Krakowie

Dokumenty Projektu do pobrania:

Formularz_zgłoszeniowy

RODO – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (Rodzice uczniów)

Informacje o scenariuszach

Wytyczne do scenariuszy

Konspekt dla scenariuszy

Warsztaty Reportażu podczas Letniego Obozu Naukowego z Hanną Bogoryja Zakrzewską