"Ziemia Sejneńska - przyroda, człowiek, turystyka"

„Ziemia Sejneńska – przyroda, człowiek, turystyka”

20.00 

Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Szwarczewskiego

Oddawana do rąk czytelników książka to pierwsze opracowanie dotyczące środowiska geograficznego Ziemi Sejneńskiej, ziemi położonej na pograniczu państw, kultur i … tradycji kulinarnych. Region prezentowany w pracy należy do najsłabiej przekształconych przez człowieka i posiada doskonałe warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Praca jest podzielona na trzy części tematyczne. Część pierwsza dotyczy środowiska przyrodniczego Ziemi Sejneńskiej, w dalszej części omówiono pradzieje i czasy historyczne obszaru badań, natomiast ostatnia część pracy prezentuje wyniki badań nad środowiskiem geograficznym tego obszaru i warunki topoklimatyczne Sejneńszczyzny.

Kategoria: