"Zeszyty naukowe" Seria pedagogiczna nr 5-6 zeszyt, nr 12-13 rok 2013/2014