"Zeszyty naukowe" seria pedagogiczna nr 1

„Zeszyty naukowe” seria pedagogiczna nr 1

15.00 

 Mikołaj Krasnodębski

Pierwszy numer pedagogicznego Zeszytu Naukowego SWPR jest owocem współpracy autorów z różnych środowisk naukowych (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie). Złożony na Państwa ręce Zeszyt Naukowy stanowi wprowadzenie do dyskusji na temat kształtu i charakteru współczesnej pedagogiki, jej związku z filozofią (szczególnie z antropologią i etyką). Jest próbą wskazaniem na przedzałożenia filozoficzne, jak się wydaje, od których teoria wychowania nie może uciec. Pozostaje zatem kwestia wyboru tych przedzałożeń. W pedagogicznych Zeszytach Naukowych będzie podejmowana ta problematyka oraz jej praktyczne konsekwencje, które wiążą sam proces wychowania i kształcenia.

Zapraszam Państwa do współpracy i dyskusji na łamach tego periodyku.

Kategoria: