"Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym" tom III

„Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym” tom III

Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym (t. III) to pokłosie konferencji naukowej, która miała miejsce w 2004 r. Praca jest kolejnym tomem poświęconym odczytywaniu skutków działalności człowieka w środowisku przyrodniczym i składa się z kilkunastu artykułów dotyczących zagadnień geomorfologicznych, geochemicznych, geoekologicznych, archeologicznych a także geografii społeczno-ekonomicznej i historii gospodarczej. Prezentowane artykuły powstały w wyniku stosowania różnorodnych metod badawczych (często interdyscyplinarnych). Treść prac dotyczy różnych przejawów działalności człowieka zarówno tych bezpośrednich związanych ze zmianą organizacji przestrzennej środowiska (skutki funkcjonowania zbiorników retencyjnych, młyńskich, stawów rybnych) jak i te pośrednie wywołane na przykład zmianami użytkowania ziemi (współcześnie i w pradziejach) a możliwe do odczytania między innymi poprzez analizy cech tekstualnych i geochemicznych osadów.

Kategoria: