"Spotkani na drodze seria: Pamietniki i wspomnienia" tom 2

„Spotkani na drodze seria: Pamietniki i wspomnienia” tom 2

20.00 

pod red. Leszek Starkel

Oddając do druku garść wspomnień o moich bliskich, przyjacio­łach i tych może nieraz przypadkowo spotkanych na drogach życia, których było daleko więcej i nie zmieściliby się w tej książeczce, de­dykuję ją im wszystkim z wyrazami wdzięczności. Szczególnie myślę o mojej Basi, która już nie jest w stanie przeczytać i zrozumieć tych rekstów.

Równocześnie pragnę serdecznie podziękować Pani Profesor Elżbiecie Mycielskiej-Dowgiałło za inicjatywę i opublikowanie tego tomiku i włożony wielki trud w opracowanie. Panu Jarosławowi Brzoskowskiemu oraz Paniom: Małgorzacie Swięch-Pronte i Lucy­nie Nowak jestem głęboko wdzięczny za bardzo staranną korektę re­dakcyjną mojego tekstu, zwłaszcza językową. Dziękuję również Pani Wiesławie Kobyłeckiej za przepisanie moich rękopisów. Przygotowa­nie części graficznej zawdzięczam kilku osobom, a zwłaszcza Pani Dr Ricie Majkowskiej i Panu Tomaszowi Filipowi. Fotografia polnej drogi w Gorcach zamieszczonej na okładce jest autorstwa Pani Dr Anny Bucały. Pragnę też podziękować Pani Małgorzacie Chlandzie, córce mego kuzyna za przeczytanie rękopisu i za doping w okresie prac edytorskich.

Brak w magazynie

Kategoria: