"Podstawy meteorologii i klimatologii"

„Podstawy meteorologii i klimatologii”

25.00 

Urszula Kossowska-Cezak

Skrypt zawierający podstawowe wiadomości z zakresu meteorologii i klimatologii, przeznaczony dla studentów Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, wydziałów geografii oraz turystyki, a także słuchaczy studiów podyplomowych dla nauczycieli przyrody.

Z recenzji wydawniczych :

Skrypt ten będzie przydatny nie tylko dla studentów Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, ale ze względu na swój zakres i aktualność zamieszczonych tam informacji również dla nauczycieli akademickich wykładających klimatologię i bioklimatologię na innych uczelniach.

Dr hab. Barbara Krawczyk

Opiniowany skrypt stanowi kompendium wiedzy z zakresu podstaw meteorologii i klimatologii/…/Aktualna wiedza na ten temat jest przedstawiona w sposób zwięzły i zrozumiały. Skrypt może być wykorzystany nie tylko na studiach geograficznych, ale też przez studentów innych dyscyplin, np. biologii, ochrony środowiska czy gospodarki przestrzennej.

Prof. dr hab. Maria Stopa-Boryczka

Kategoria: