"Opactwo Czerwińskie w średniowieczu"

„Opactwo Czerwińskie w średniowieczu”

25.00 

wydanie drugie poprawione  Marek Stawski

Książka „Opactwo Czerwińskie w średniowieczu” to próba ukazania funkcjonowania jednego z najważniejszych klasztorów na Mazowszu w klimacie kulturowym epoki. Na podstawie przeprowadzonych badań źródłowych udało się autorowi ukazać życie wewnątrz murów średniowiecznego klasztoru, jego działalność gospodarczą a także funkcjonowanie w strukturach Kościoła i dworu książąt Mazowsza. Dzieje klasztoru w Czerwińsku zostały ukazane na tle szerszej panoramy dziejów Mazowsza w różnych aspektach historii.

Jak napisał recenzent – „może praca zainteresować nie tylko badaczy dziejów klasztorów w średniowieczu”.

Kategoria: