Okolice Zarzecza. Przyroda, człowiek, czas ….

Okolice Zarzecza. Przyroda, człowiek, czas ….

15.00 

Prezentowana książka przedstawia piękno i zróżnicowanie gminy Zarzecze, która leży na Pogórzu Rzeszowskim, między czterema miastami: Przeworsk, Jarosław, Pruchnik i Kańczuga, w dorzeczu rzeki Mleczki uchodzącej do Wisłoka. W opracowaniu znajdują się informacje na temat rozwoju osadnictwa i zagospodarowania terenu gminy Zarzecze od czasów pradziejowych po współczesność. Książka omawia zmiany jakie zachodziły w holocenie pod wpływem klimatu i działalności człowieka. Opisuje również zagadnienia związane z wybranymi zabytkowymi obiektami zlokalizowanymi na terenie gminy, wśród których znajduje się Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu.

Książka jest bogata w treści  i jest napisana z akademickim znawstwem. Wśród rozdziałów można wymienić:

  • Położenie, ludność i gospodarka gminy Zarzecze,
  • Środowisko przyrodnicze,
  • Historia rozwoju osadnictwa i działalności gospodarczej w okolicach Zarzecza,
  • Holoceńskie zmiany rzeźby okolic Zarzecza,
  • Walory turystyczne gminy Zarzecze.
Kategoria: