"Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata" Tom X (2015)

„Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata” Tom X (2015)

10.00 

Polecamy Państwu jubileuszowy – X Tom –  Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. Red. E. Mycielska-Dowgiałło. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2015 s. 253. Zawiera on treści konwersatoriów poświęconych współczesnym problemom i temu, w jaki sposób pozostać wiernym swojemu sumieniu w kulturowych uwarunkowaniach współczesności. Wśród prelegentów znalazły się osoby wybitne, z rozległą wiedzą, doświadczeniem, ugruntowanym autorytetem w środowisku, często osoby powszechnie znane, jak prof. Bogdan Chazan, prof. Jan Żaryn, Paweł Zalewski, ks. Adam Zelga, ks. Adam Boniecki. W trakcie konwersatoriów udzielali oni odpowiedzi na pytania, które złożyły się na treść polecanego tomu:

  1. Czy władzę widzę jako służbę?
  2. Moje powołanie – jak je rozumiem i realizuję?
  3. Czy tradycyjne zwyczaje dni świątecznych są dla mnie ważne i dlaczego?
  4. Czy sumienie w zawodzie uważam za zbędny balast czy czynnik rozwoju?
  5. Jak rozumiem odpowiedzialne rodzicielstwo?
  6. Jakie są moje uzależnienia i jak z nimi walczę?
  7. Czy opieka nad chorym człowiekiem jest wzajemnym obdarowaniem?
  8. Czy biorę odpowiedzialność za Kościół i jak ją realizuję?

Zapraszamy do lektury.

Kategoria: