"Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata" tom IX (2014)

„Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata” tom IX (2014)

10.00 

Kolejny tom Odpowiedzi na trudne pytania zamieszcza treści konwersatoriów zgromadził bardzo interesujących uczestników paneli dyskusyjnych – osoby z rozległą wiedzą, doświadczeniem, ugruntowanym autorytetem w środowisku, często osoby powszechnie znane. W trakcie konwersatoriów udzielali oni odpowiedzi na następujące pytania. Składają się one na treść polecanego tomu:

  1. Czy praca u podstaw ma dziś znaczenie w kształtowaniu tożsamości narodowej?
  2. Czy potrafię rozmawiać z trudną młodzieżą?
  3. Czy jestem zaangażowanym członkiem Kościoła katolickiego i jak to realizuję mimo trudności?
  4. Czy rozumiem i doceniam wartość Mszy św. i jakie widzę możliwości w dokształceniu się w tym zakresie?
  5. Jakie widzę możliwości wykorzystania wartości religijnych jako sposobu kształtowania sumień?
  6. Czego oczekuję od oświaty w zakresie kształtowania godności człowieka?
  7. Czy doceniam wartość męskiej przyjaźni w wychowaniu chłopców i jak ją realizuję?
  8. Czy doświadczyliśmy cudów w naszym życiu?
Kategoria: