"Na geograficznych ścieżkach życia"

„Na geograficznych ścieżkach życia”

20.00 

pod red. Joanna Angiel

Niniejsze eseje geograficzne powstały dzięki inspiracji pięknem polskiej przyrody i kultury.  Powstawały w różnych miejscach: w gwarnych miastach i spokojnych miasteczkach, na obrzeżu ruchliwych dróg-we wsiach, na łąkach, nad rzekami i jeziorami, w nadrzecznych łęgach i innych leśnych ostępach, przy skalnych ścianach i na głazowiskach, a także „w drodze”- podczas podróży, wędrówek i rejsów.

Kategoria: