"Kościół i społeczeństwo"

„Kościół i społeczeństwo”

20.00 

Wydany pod redakcją Janusza Grabowskiego tom studiów pt. „Kościół i społeczeństwo. Studia nad obiegiem informacji i konfliktami zbrojnymi w dawnych inowych wiekach” jest pokłosiem dwóch ostatnich konferencji naukowych, zorganizowanych przez Wydział Humanistyczny Szkoły Wyższej Przymierza Rodzinw Warszawie. Staranie dobrane grono autorów tekstów tworzą badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Publikacja jest zbioremważnych artykułów, esejów i przyczynków, które wnoszą wiele nowego do naszej wiedzy na temat obiegu informacji i konfliktów zbrojnych od średniowieczado czasów najnowszych. Mamy nadzieje, że niniejszy tom studiów posesyjnych Wydziału Humanistycznego SWPR będzie dla Państwa interesującą lekturą.

Kategoria: