"Kościół i państwo"

„Kościół i państwo”

20.00 

 Marek Stawski

Tematyka artykułów zawartych w tej książce dotyczy problematyki stosunków między władzami Świeckimi a Kościołem. Ich autorzy objęli swymi zainteresowaniami szeroki krąg zagadnień. Szeroki zarówno chronologicznie, jak i tematycznie. Relacje między Kościołem a państwem są bardzo ważną częścią historii Europy, właściwie problem zaczyna się już w okresie późnego Cesarstwa Zachodniorzymskiego, co zostało uwzględnione przez jeden z artykułów. Znalazły się jednak także artykuły dotyczące problematyki stosunków poszczególnych władców do Kościoła, a także dylematy hierarchii katolickiej w Polsce po interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r. Warto więc polecić czytelnikom to, co zostało zebrane w tej książce, bo tematyka niewątpliwie ciekawa i przedstawiona w sposób interesujący.

Kategoria: