Pracownia Montessori

Pracownia Montessori

Pracownia Montessori

AKADEMICKA PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA
przy Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
przy ul. Grzegorzewskiej 10

 

Pracownia Montessori
– indywidualne zajęcia edukacyjne z dziećmi,
– konsultacje dla nauczycieli,
– szkolenia dla rodziców,

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat,
proponujemy:

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci obciążonych niepowodzeniami szkolnymi,
 • ćwiczenia indywidualne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci z trudnościami
  w pisaniu, czytaniu, liczeniu,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami
  w uczeniu się,
 • indywidualne lekcje dla dzieci o ponadprzeciętnych zdolnościach,
 • zajęcia dla małych dzieci, których rodzice zauważyli, że ich dziecko woli się uczyć niż być zabawiane.
  Ponadto:
 • konsultacje dla studentów uczelni pedagogicznych – indywidualne i grupowe
 • konsultacje dla rodziców
 • konsultacje dla nauczycieli
 • konsultacje dla osób zainteresowanych Pedagogiką Montessori

Kontakt i zapisy:
Jarosław Jordan (AMI Niemieckie Stowarzyszenie Montessori/Aachen)
tel. 503 068 390
email: jordan@montessori.pl

Pracownia otwarta:
– w terminach ustalanych indywidualnie.

Pracownia jest wyposażona w unikatowe pomoce edukacyjne (Materiał Montessori)
Przeznaczona jest dla dzieci wymagających wspierania umiejętności poznawczych, w tym dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub wybitnie uzdolnionych.
Zajęcia są odpłatne.
Zajęcia prowadzone są w obecności rodziców.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli montessoriańskich, pedagogów SWPR oraz dyplomowanych terapeutów.
Zajęcia mogą być obserwowane przez studentów.
Podczas zajęć dziecko zajmuje się wybranym przez swoje zainteresowania tematem, wykorzystując określony zestaw pomocy dydaktycznych.
Zajęcia mają charakter terapeutyczny –
poprzez zdobywanie nowych umiejętności i samodzielną pracę, w zgodzie z rytmem określonym indywidualnymi możliwościami, dziecko czerpie satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. To daje mu radość i zachęca do dalszych starań.
Zajęcia mają charakter edukacyjny –
zakres proponowanych działań obejmuje ćwiczenia koncentracji, czynności praktyczne
(np. nauka wiązania sznurowadeł) oraz naukę umiejętności szkolnych (np. pisanie, czytanie, liczenie)
Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w zespole (2-4 dzieci), każde dziecko zajmuje się innym tematem, w każdej chwili może przerwać zajęcia.
Podczas zajęć dzieci będą zachęcane do pracy pomocami edukacyjnymi, w taki sposób, aby czas spędzony na zajęciach był dla nich pożyteczny
i przynosił każdemu dziecku radość z samodzielnego działania – spełnienie tych warunków jest celem głównym zajęć.