Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zaprasza dzieci, młodzież i rodziców na

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

oferujemy:

DIAGNOZĘ I TERAPIĘ

 • terapia i diagnoza pedagogiczna
 • terapia i edukacja dzieci z autyzmem
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej SI
 • terapia dzieci niedosłyszących
 • wspomaganie rozwoju umysłowego(Glottodydaktyka,Pedagogika M.Montessori

WSPARCIE DLA RODZICÓW

 • poradnictwo – techniki pracy z dziećmi
 • wspomaganie pracy terapeutycznej i rozwoju dziecka w domu
 • szeroka oferta warsztatów

Inspiruje nas dziecko

Zapewniamy:

 • zajęcia „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka
 • dla każdego dziecka indywidualny program zajęć poprzedzony diagnozą (niezależne od posiadanej już opinii czy orzeczenia)
 • nowoczesne, autorskie metody pracy oraz przyjazną i bezpieczną atmosferę
 • opiekę doświadczonych specjalistów: terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny,logopeda, psycholog.

Zadzwoń lub napisz do nas:

tel. 22 6440797; 22 6440455; mail: poradnia@swpr.edu.pl