Plany zajęć

Plany zajęć

TERMINY ZJAZDÓW w Roku akademickim 2018/2019 terminarz zjazdów

plan zajęć na semestr zimowy zostanie umieszczony na tydzień przed pierwszym zjazdem

Studia licencjackie niestacjonarne

         Kierunek semestr/plan
          Historia  rok  III
 Pedagogika rok  II  2018/19

 

Studia podyplomowe

Kierunek semestr/plan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

(rok akademicki 2017/18)

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, edycja 2015-2017 sem III Warsztat pracy z grupą- 12-16.10.2016

Superwizja- pozostałych 5 dni Sup. zostanie ustalone z uczestnikami

terminy zajęć: terminarz zajeć SPPiS

     Pedagogika specjalna
Neurologopedia
Pedagogika Montessori.
Edukacja elementarna 2017/18  (trzy semestry)
[PMEE 3]
Pedagogika Montessori.
Edukacja elementarna  2017/18 (dwa semestry)
[PMEE 2]

      Historia i WOS

(rok akademicki 2017/2018)

         

                           

            

              Specjalista terapii uzależnień

                        semestr  1

semestr 2