Plany zajęć

Plany zajęć

TERMINY ZJAZDÓW w Roku akademickim 2018/2019 terminarz zjazdów

Studia licencjackie niestacjonarne

         Kierunek semestr/plan
          Historia  rok  III
Pedagogika rok  II  2018/19 (PL) PL semestr III
                                   Pedagogika rok I  2018/19 (PL)                PL semestr I

 

Studia podyplomowe

Kierunek semestr/plan

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (PiW)

PPiW semestr I

PPiW semestr II

PPiW semestr III

moduł pedagogiczny 2019

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii

Warsztat pracy z grupą

Superwizja- pozostałych 5 dni Sup. zostanie ustalone z uczestnikami

terminy zajęć: terminarz zajeć SPPiS

     Pedagogika specjalna (PS)

 

    Terapia pedagogiczna  (TP)

PS semestr 1

PS semestr III TP

TP semestr I

PMEE 3
Pedagogika Montessori
trzeci semestr
SEMESTR 3
PMEE 3
Pedagogika Montessori.
(trzy semestry)
PMEE 2
Pedagogika Montessori.
(dwa semestry)
semestr 1
 

Pedagogika teatru i dramy

 

 

semestr 1

      Historia

      WOS

Filologia polska

HISTORIA sem I

HISTORIA  sem III

WOS sem IHISTORIA+WOS sem I               

WOS sem I

FILOLOGIA POLSKA sem I

              Specjalista terapii uzależnień

                        semestr  1

semestr 2