Plany zajęć

Plany zajęć

 TERMINY ZJAZDÓW w Roku akademickim 2017/2018 terminarz zjazdów

TERMINY ZJAZDÓW w Roku akademickim 2018/2019 terminarz zjazdów

 

Studia licencjackie niestacjonarne

         Kierunek semestr/plan
          Historia  rok  III semestr 5– plan zajec 21-22.

plan zajęć – 4-5.XI

          plan zajęć – 18-19.XI    

   plan zajęć – 2-3.XI

plan zajęć-16-17.XII

plan zajęć 13 – 14. I.2018

 plan zajęć – 3-4.II

plan zajęć 24 – 25 II

plan zajęć 10-11.III

korekta plan zajęć 24- 25.III

plan zajęć 7-8.IV

plan zajęć 21-22.IV

plan zajęć 12-13.V

plan zajęć  26-27. V

plan zajęć 9-10. 06

plan zajęć 16-17. 06

 Pedagogika rok  I  2017/18 semestr 2

 

Studia podyplomowe

Kierunek semestr/plan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

(rok akademicki 2017/18)

semestr 1

Kopia Kopia-PPsem-2-2semestr  2

semestr 3

semestr IV_angielski 2018

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, edycja 2015-2017 sem III Warsztat pracy z grupą- 12-16.10.2016

Superwizja- pozostałych 5 dni Sup. zostanie ustalone z uczestnikami

terminy zajęć: terminarz zajeć SPPiS

     Pedagogika specjalna
semestr 2
Neurologopedia

sem. 2
Pedagogika Montessori.
Edukacja elementarna 2017/18  (trzy semestry)
[PMEE 3]
 PMEE 3 sem1

PMEE 3_sem 2

Pedagogika Montessori.
Edukacja elementarna  2017/18 (dwa semestry)
[PMEE 2]
PMEE_2  sem 2

      Historia i WOS

(rok akademicki 2017/2018)

         

 Historia II sem.

Historia z WOS II sem.

WOS II sem.

            

              Specjalista terapii uzależnień

                        semestr  1

semestr 2