Plany zajęć

Plany zajęć

TERMINY ZJAZDÓW w Roku akademickim 2017/2018 terminarz zjazdów

 

Studia licencjackie niestacjonarne

         Pedagogika rok  I  2017/18 semestr 1
          Historia  rok  III semestr 5– plan zajec 21-22.x

 

Studia podyplomowe

Kierunek semestr/plan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

(rok akademicki 2017/18)

PODZIAŁ NA GRUPY sem I

semestr 1

semestr 2

semestr 3

 

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, edycja 2015-2017, sem III Warsztat pracy z grupą- 12-16.10.2016

Superwizja- pozostałych 5 dni Sup. zostanie ustalone z uczestnikami

                                       PEDAGOGIKA SPECJALNA
                                                       [P.SPEC]
 SPEC sem 1
Pedagogika Montessori. Edukacja elementarna – 3 semestr 2017/18
[PMEE]


PMEE3_plan sem 3
Pedagogika Montessori. Edukacja elementarna 2017/18  (trzy semestry)
[PMEE 3]
 PMEE_nowe_sem 1
  Pedagogika Montessori. Edukacja elementarna  2017/18 (dwa semestry)
[PMEE 2]
 PMEE2 plan_sem_1
Filologia polska,  Historia i WOS (rok akademicki 2017/2018)

 WOS I semestr podyplomowy

Historia z WOS sem I podyplomowy

Historia I semestr podyplomowy

Przyro
Neurologopedia