Plany zajęć

Plany zajęć

TERMINY ZJAZDÓW w Roku akademickim 2019/2020 terminarz-zjazdów

Studia licencjackie niestacjonarne

         Kierunek semestr/plan
         Pedagogika  rok  III
Pedagogika rok  II
                                   Pedagogika rok I

 

Studia podyplomowe

Kierunek semestr/plan

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (PiW)

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii

Warsztat pracy z grupą

Superwizja- pozostałych 5 dni Sup. zostanie ustalone z uczestnikami

terminy zajęć: terminarz zajeć SPPiS

     Pedagogika specjalna (PS)

 

    Terapia pedagogiczna  (TP)

PMEE 3
Pedagogika Montessori
trzeci semestr
PMEE 3
Pedagogika Montessori.
(trzy semestry)
PMEE 2
Pedagogika Montessori.
(dwa semestry)
 

 

 

Pedagogika teatru i dramy

 

      Historia

      WOS

Filologia polska

 

              Specjalista terapii uzależnień

                        semestr  1

semestr 2