Pedagogika z dydaktyką

Pedagogika z dydaktyką swpr

Pedagogika z dydaktyką

(ponad 50 absolwentów w edycjach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010)

Podyplomowe Studia Pedagogiki z Dydaktyką utworzone w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin dają kwalifikacje pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela i wychowawcy.

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe, zamierzają pracować w szkole, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
 • Pedagogika ogólna i szkolna (50)
 • Psychologia ogólna (20)
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza (30)
 • Psychologia społeczna (20)
 • Etyka nauczycielska (15)
 • Pedagogika resocjalizacyjna (20)
 • Pedagogika specjalna (15)
 • Emisja głosu (30)
 • Prawo oświatowe (10)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkolnictwie (5)
 • Seminarium dyplomowe psychopedagogiki i dydaktyki (20)
 • Pierwsza pomoc (5)
 • Dydaktyka ogólna (60)
 • Dydaktyki szczegółowe (do wyboru):
 • Dydaktyka przedmiotów humanistycznych (40)
 • Dydaktyka przyrody (40)
Zajęcia prowadzą:

dr Agnieszka Jaworska, dr Sabina Zalewska, dr Dorota Jankowska,dr Justyna Korzeniewska, dr Wanda Kamińska, dr Edward Grott, dr Bernadeta Szczupał,dr Joanna Angiel, mgr Natalia Lipszyc, mgr Anna Łagocka, mgr Magdalena Sławińska.

Organizacja zajęć :

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz seminariów łącznie 340 godzin. Ponadto studenci realizują praktykę pedagogiczną w wymiarze 150 godzin

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Formy zaliczenia studiów:
 • Zaliczenie poszczególnych przedmiotów ćwiczeń i wykładów
 • Dziennik praktyk
 • Praca dyplomowa

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu wyższych studiów niezależnie od kierunku kształcenia.

Koszt studiów: 1000 zł za semestr.