Teatr i Drama – Instruktor teatralny

Teatr i Drama – Instruktor teatralny

Uczestnicy

Kierunek jest adresowany do nauczycieli, pedagogów i pracowników szkół, ośrodków kultury, szpitali, absolwentów szkół teatralnych (wydziałów aktorskich, reżyserskich i wiedzy o teatrze) oraz różnego typu szkół licencjackich i pomaturalnych, przygotowujących do zawodu aktora i pracowników świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych; którzy chcieliby pracować z dziecięcymi, młodzieżowymi bądź dorosłymi grupami teatralnymi. Osób, które będą umiały i chciały zorganizować kurs, zajęcia teatralne dla młodych adeptów sztuki teatralnej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • Umiejętności i strategie wykorzystywania metody teatralnej i dramowej w rozwoju osobowości  uczestników
 • Umiejętności interpretacyjne tekstów –wiersza, prozy
 • Umiejętności pisania scenariuszy i reżyserii różnych form teatralnych
 • Umiejętności przygotowania scenografii  w działaniach twórczych
 • Umiejętności tworzenia i organizacji pracy zespołów teatralnych, kierowania tymi zespołami, w celu uzyskania określonego efektu pedagogicznego
 • Kompetencje organizowania społeczności w celu kreatywnej zmiany ról i postaw
 • Znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania technik emisji głosu
 • Poznanie i przyswojenie warsztatu aktorskiego i dramowego
 • Poznanie teorii dotyczącej historii teatru oraz współczesnego życia teatralnego
 • Nabycie wiedzy na temat metodyki zajęć taneczno-ruchowych –muzyka, emocje logika, wykorzystanie dźwięku i muzyki, odkrycie i wykorzystanie przestrzeni
 • Umiejętności wykorzystania zmysłów do pobudzania wyobraźni
 • Umiejętności szerszej świadomości społecznej –drama społeczna

 

Studia kształcą w zakresie:

 • prowadzenia edukacji teatralnej i kulturalnej
 • prowadzenia teatrów dzieci, młodzieży, teatrów amatorskich ludzi dorosłych,
 • prowadzenia kursów i zajęć teatralnych,
 • stosowania form teatralnych w dydaktyce i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży.

Studia mają na celu przygotowanie pedagogów – instruktorów teatralnych, którzy realizując bardzo dobre warsztatowo spektakle teatralne i imprezy kulturalne nie będą traktowali ich jako cel, ale przede wszystkim jako środek do wszechstronnego rozwoju swoich podopiecznych.

Miejsca pracy :

Przed Absolwentem studiów podyplomowych Pedagogika Teatru i Dramy pojawia się wiele  możliwości podjęcia pracy, począwszy od  placówek upowszechniania kultury, takich jak domy kultury, centra kultury, poprzez placówki oświatowe takie jak szkoły, internaty, bursy, ogniska pracy pozaszkolnej, a na placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych kończąc.

Wyjątkowi wykładowcy zapewniają wyjątkowo bogaty program.

Są to wybitni aktorzy, reżyserzy, praktycy oraz teoretycy teatru, otwarci na świat teatru.

Organizacja studiów:

Studia trwają 3 semestry 400 godzin

Zajęcia  odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów (około 2 x w miesiącu), w specjalnie przygotowanych salach SWPR ul. Grzegorzewskiej 10 w Warszawie

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wyznaczonych przedmiotów, aktywne uczestnictwo w minimum 80% zajęć oraz przygotowanie projektu i realizacja spektaklu stanowiącego egzamin końcowy na studiach. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zapisy:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Teatr i Drama]

Koszt studiów: 1800 zł za semestr

Kierownik studiów:
mgr Małgorzata Fus – aktorka, związana przez wiele lat  z warszawskim teatrem Syrena oraz teatrem Dramatycznym, doświadczony trener emisji głosu i wystąpień  publicznych, wykładowca akademicki.

tel.  608 422 160
mail: malgorzata.fus1@gmail.com