Pedagogika Montessori

Pedagogika Montessori

Specjalizacje i rodzaj studiów na SWPR

 • Pedagogika Montessori On-Line |PMEE On-line|
 • I. Studia podyplomowe, kwalifikacyjne, 3 semestry
  Studia dla Polaków mieszkających za granicą.   [ Studies for Poles living beyond Poland ]
  Pedagogika Montessori – edukacja elementarna  (3 semestry)  – ON LINE

  SWPR MOODLE http://www.swpronline.pl/moodle/

  czytaj więcej>>>>>

 • Pedagogika Montessori - edukacja elementarna |PMEE 3|
 • III. Studia podyplomowe, kwalifikacyjne, 3 semestry

  o specjalności: Pedagogika Montessori – edukacja elementarna. [PMEE 3]

  (są to studia dla tych, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego i uprawnień do pracy w przedszkolach i szkołach i chcą je zdobyć –  studiując montessoriańską metodykę nauczania)

  czytaj więcej>>>>>

 • Pedagogika Montessori - edukacja przedszkolna |PMEE 2|
 • IV. Studia podyplomowe, doskonalące, 2 semestry

  o specjalności: Pedagogika Montessori – edukacja elementarna. [PMEE 2]

  (są to studia dla tych, którzy zdobyli już kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia do pracy w przedszkolach i szkołach i chcą studiować montessoriańską metodykę nauczania na poziomie nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego)

  czytaj więcej>>>>

 • Studia I stopnia (licencjackie) PiW. Pedagogika Montessori.
 • Zakres przedmiotu umożliwia stosowanie wielu konkretnych i zweryfikowanych rozwiązań, połączonych  z wiedzą o diagnozowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i zapobieganiu im, poznaniem i wdrażaniem rozwiązań prawnych  ułatwiających uzyskanie większej samodzielności i niezależności w doborze treści, metod, środków i organizacji kształcenia w pełnieniu funkcji nauczyciela.

  Opanowanie zasad posługiwania się materiałem edukacyjnym (montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi) oraz efektywne działania nauczyciela wynikające z proponowanych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych są elementami, które mają zachęcić studenta do śmielszego wykorzystywania możliwości tkwiących w nauczaniu indywidualnym.

  Studenci zdobywają umiętności stosowania metod nauczania , które są alternatywą dla wielu innych metod dostępnych współczesnemu nauczycielowi i są możliwe do wprowadzenia do pracy profilaktycznej i korekcyjnej w przedszkolu i nauczaniu początkowym.

  Od maja br. trwa kolejny nabór na studia licencjackie –

  Edukacja Elementarna.

Zapraszamy!