Kurs wakacyjny Pedagogika Montessori

Kurs wakacyjny Pedagogika Montessori

Kurs wakacyjny Pedagogika Montessori

1. kurs w Warszawie , jeden termin w lipcu

Witamy zainteresowanych udziałem w kursie B.40.W
(W – czyli wakacyjnym, należy go więc traktować jako wprowadzenie do Pedagogiki Montessori)

  1. moodl_1
  2. Termin kursu 22 – 26 lipca 2019 r.
    Spotykamy się codziennie – od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 16.00
    Ilość godzin wykładowych: 40  (5 dni, 8 godzin dziennie)

Plan dnia:

08.30 – 10.00        2 godz.
10.15 – 11.45           2 godz.
12.00 – 13.30         2 godz.
14.30 – 16.00         2 godz.

Program kursu.
Antropologia Pedagogiki Montessori: podstawowe pojęcia, zasady pedagogiczny, cele i zadania Pedagogiki Montessori, rola nauczyciela, lekcja trójstopniowa, lekcja słowna. Warsztaty: .Ćwiczenia życia praktycznego. Materiał sensoryczny. Materiał matematyczny. Lekcje ciszy. Montessori dla dzieci w wieku 0-3 l

Zajęcia na terenie Uczelni – tj. w Warszawie, przy ul. M. Grzegorzewskiej 10 (Ursynów)
Informacje szczegółowe:
– termin rozpoczęcia: 22 lipca
– termin nadsyłania zgłoszeń:        do  19 lipca  2019 r
– miejsce:             Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie ul. M. Grzegorzewskiej 10,  02-778 Warszawa tel. (22) 644 07 97, 644 04 55
– forma:               B.40.W – kurs wakacyjny 40 godzin, Pedagogika Montessori
– koszt:                950 zł/os.
– zapisy:               Pobierz:  >>formularz zgłoszeniowy<<

Opłaty należy wnosić na konto:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93 1600 1127 0003 0122 8388 1001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: B.40.W]

Wpłaty należy dokonać do 19 lipca. Dowód wpłaty należy przedstawić podczas pierwszego spotkania.
Dziekanat nie wystawi zaświadczeń, gdy nie odnotuje pełnej wpłaty.

Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, zajęcia warsztatowe. W trakcie kursu będą wykorzystywane oryginalne montessoriańskie pomoce dydaktyczne (Materiał Montessori). Uczestnicy kursów będą umieli projektować i wykonywać trwałe pomoce dydaktyczne, uwzględniając w ich konstrukcji zasadę samokontroli a także korzystać z serwisu e-learningowego: www.moodle.montessori.pl

Informuję, że  ukończenie kursu (tak jak ukończenie każdego innego kursu montessoriańskiego) nie nadaje uprawnień formalnych.
Nadaje „uprawnienia moralne” 🙂 do rozpoczęcia „drogi montessoriańskiej” a ponadto umożliwia uzyskanie rzetelnych informacji nt. antropologii Pedagogiki Montessori, roli nauczyciela montessoriańskiego, przebiegu lekcji podstawowych związanych z posługiwaniem się wybranymi
materiałami; do ćwiczeń praktycznych, sensorycznych, matematycznych, lekcji ciszy.
    Zapraszam.

    Opiekun kursu – Jarosław Jordan tel. 503 068 390, jordan@montessori.pl 

www.montessori.pl