Integracja sensoryczna (SI)

Pedagogika Montessori

Integracja sensoryczna (SI)

Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej (SI)

 

Kształcimy przyszłych diagnostów i terapeutów SI na najwyższym poziomie zgodnie z Programem stworzonym przez doświadczonych specjalistów.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców, praktykujących terapeutów, w której skład wchodzą wybitni specjaliści z branży SI.

Organizujemy zajęcia praktyczne w renomowanych placówkach w ramach czesnego!

Studia przygotowują do pracy na stanowisku terapeuty SI w poradniach, placówkach oświatowych, prywatnych gabinetach.

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla osób, które uzyskały tytuł magistra z następujących kierunków:

fizjoterapia, psychologia, logopedia, pedagogika, pielęgniarstwo bądź ukończyły studia lekarskie. Absolwentów innych kierunków studiów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.

Przebieg i organizacja studiów:

– studia trwają 3 semestry

– zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów SI

obejmuje wykłady, ćwiczenia (350 godzin)  oraz praktyki specjalistyczne (60 godzin). Część praktyczna organizowana jest z w placówkach prowadzących terapię SI.

Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia diagnoz i terapii SI.

W ramach studiów słuchacze uzyskają więdzę z zakresu:

 • Anatomia człowieka
 • Neuropsychologia dziecięca
 • Budowa i funkcjonowanie zmysłów
 • Neurologia dziecięca
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
 • Rozwój motoryczny małego dziecka
 • Rehabilitacja w Integracji Sensorycznej
 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza SI u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • Diagnoza SI u dzieci neurotypowych
 • Ocena neurorozwojowa dziecka z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami SI
 • Plan terapii
 • Stymulacja systemów sensorycznych
 • Odruchy posturalne i orofacjalne
 • Obronność dotykowa – rozpoznanie i terapia
 • Próby Obserwacji Klinicznej, kwestionariusze sensomotoryczne
 • Prezentacja i omówienie testów integracji sensorycznej
 • Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej – opracowanie wyników
 • Obserwacja Kliniczna
 • Wywiad, wnioski z obserwacji klinicznej i testów, zasady pisania diagnozy
 • Terapia SI dziecka z MPD
 • Terapia SI dziecka z Autyzmem
 • Stymulacja sensoryczna niemowląt
 • Dieta sensoryczna
 • Zastosowanie metody SI w terapii logopedycznej
 • Neurologopedia dziecięca w kontekście SI
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Rozwój mowy a Integracja Senseoryczna
 • Diagnozowanie – studium przypadku

 

Warunki ukończenia studiów:

– uczestnictwo w zajęciach programowych

– pozytywne wyniki przewidzianych zaliczeń i egzaminów

– zaliczenie praktyk

– egzamin końcowy

– wniesienie wszystkich wymaganych opłat

 

Koszt studiów 2200 złotych za semestr

Absolwenci studiów SWPR – 10% zniżki

 

Opłaty prosimy wnosić:

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

93160011270003012283881001

BNP Paribas Bank Polska SA

 

Kontakt:

22 644 07 97; 22 644 04 55; kom: 797 349 169

mail: swpr@swpr.pl

 

Katarzyna Wysocka, k.wysocka@supramedica.pl