Informatyka

informatyka swpr

Informatyka

Kierunek: INFORMATYKA specjalność GEOINFORMATYKA
Program studiów

Dzisiaj w samej tylko Unii Europejskiej brakuje 1,5 mln specjalistów z zakresu technologii informatycznych i e-biznesu. W Polsce szacuje się, że za dwa lata deficyt pracowników z tych dziedzin wyniesie około 70 tysięcy. Informatyka, internet i technologie informacyjne są obszarami, w których zmiany następują niemal każdego dnia, otwierając przed naszymi absolwentami nowe perspektywy pracy i stwarzając niegasnące zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje.

Celem nauczania na specjalności geoinformatyka jest wykształcenie specjalistów z umiejętnością efektywnego wykorzystywania informacji przestrzennej. Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, prezentacji i udostępniania danych przestrzennych staje się coraz ważniejszą dziedziną gospodarki. Absolwenci tej specjalności będą mogli zdobyć zatrudnienie w różnych dziedzinach gospodarki, a w tym:

  • Administracja państwowa i samorządy terytorialne
  • Planowanie przestrzenne i strategiczne
  • Zarządzanie i marketing
  • Ochrona środowiska
  • Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
  • Transport i logistyka
  • Sieci przesyłowe
  • Geodezja

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do projektowania, tworzenia, zarządzania i użytkowania interaktywnych systemów informacji przestrzennej, przeznaczonych do badania środowiska Ziemi. W szczególności ich zadaniem będzie budowa baz danych informacji przestrzennych, tworzenie aplikacji geoinformatycznych i wykonywania różnego rodzaju analiz. Do wypełniania tych zadań służy dobra znajomość specjalistycznego oprogramowania geoinformatycznego (GIS). Umożliwia ono szeroki wachlarz zastosowań, w tym wykorzystywania GPS i zobrazowań satelitarnych.