Informacje

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 rozpoczęta!!
Zapraszamy !!

Jak zostać studentem SWPR?

Aby uzyskać Indeks SWPR wystarczy złożyć wymagane dokumenty! O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ilość miejsc na pierwszym roku jest ograniczona.

Jakie dokumenty?

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
  • 4 zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopia dowodu uiszczenia opłaty wpisowej,
  • ksero książeczki wojskowej (mężczyźni).

Dokumenty dla studiów podyplomowych:

Składanie dokumentów w dziekanacie  patrz Dyżury Dziekanatu