Historia z WOS

historia i spoleczenstwo swpr

Historia z WOS

HISTORIA z wiedzą o społeczeństwie (nowość)

Międzykierunkowe studia powołane dla kształcenia przyszłych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.

Adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych lub społecznych różnych typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata i chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanych kierunkach oraz zdobycia uprawnień do nauczania obu przedmiotów w szkole.

W toku studiów studenci realizują ujednolicony program studiów podyplomowych w zakresie Historii i Wiedzy o społeczeństwie. Studia trwają trzy semestry.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych (posiadanie co najmniej stopnia licencjata).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń
 • Pozytywna ocena praktyk pedagogicznych
 • Praktyczny egzamin końcowy w formie ustnej
 • Wniesienie wszystkich wymaganych opłat

ZAPISY:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu: http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Historia z wos]

 

Koszt studiów to 1800 PLN za semestr.