Historia – program

Historia – program

PRZEDMIOT GODZ                  SEMESTR ZAL ECTS
1 2 3 4 5 6
TRESĆI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
język obcy 120 30 30 30 30
informatyka 30 30
filozofia 30 30
psychologia ogólna 30 30
ochrona własności intelektualnej 20 20
seminarium 60 30 30
TREŚCI KSZTAŁCENIA  PODSTAWOWEGO
łacina 60 30 30
wstęp do badań historycznych 30 15 15
nauki pomocnicze historii 60 15 15 15 15
TREŚCI KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
historia starożytna 60 30 30
historia średniowieczna 60 30 30
historia nowożytna 60 30 30
historia XIX wieku 60 30 30
historia XX wieku 60 30 30
historia ziem polskich 60 30 30
historia i literatura biblijna 30 30
prahistoria 30 30
archeologia 30 30
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA GODZ                    SEMESTR ZAL ECTS
1 2 3 4 5 6
pedagogika ogólna 30 30
pedagogika społeczna 30 30
psychologia rozwojowa 60 30 30
dydaktyka ogólna 30 30
historia wychowania 60 30 30
etyka 30 30
metodyka nauczania historii 90 30 30 30
metodyka nauczania o holokauście 30 30
metoda projektu edukacyjnego 20 20
emisja głosu 30 30
SPECJALNOŚĆ KULTUROWO-MEDIALNA GODZ SEMESTR ZAL ECTS
1 2 3 4 5 6
funkcja i działanie instytucji kultury 30 30
historia kultury 60 30 30
historia sztuki 60 30
historia mówiona z metodyką 60 30 30
wiedza o mediach i PR 30 30
archeologia i konserwacja zabytków 30 30
fotografika i grafika komputerowa 60 15 15 30
promocja dziedzictwa kulturowego 30 15 15
SPECJALNOŚĆ ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ GODZ SEMESTR ZAL ECTS
1 2 3 4 5 6
wstęp do archiwistyki 16 16
rozwój form kancelaryjnych 20 20
historia ustroju i administracji ziem polskich 20 20
prawo archiwalne 12 12
podstawy informacji i zarządzania 16 16
informacja naukowa 16 16
informatyka archiwalna  12 12
zarządzanie dokumentacją 16 16
archiwoznawstwo 18 18
metodyka kształtowania zasobu 12 12
metodyka opracowania dokumentacji archiwalnej 12 12
metodyka udostępniania zasobu 12 12
kwalifikacja, porządkowanie i brakowanie dokumentacji 18 18
postępowanie z dokumentacją niejawną 6 18
archiwizowanie dokumentacji nieaktowej, (technicznej, geodezyjnej, kartograficznej, audiowizualnej) 20 20
archiwum zakładowe i składnica akt 18 18
archiwa kościelne 6 6
przechowywanie i konserwacja archiwaliów 10 10
standaryzacja opisu archiwalnego 10 10
zarządzanie archiwami 4 4
paleografia łacińska 18 18
neografia 18 18
prawo administracyjne 12 12
digitalizacja archiwów 18 18
podstawy komunikacji społecznej i PR 20 20
elementy promocji i autoprezentacji 20 20
SPECJALNOŚĆ REGIONALISTYCZNA I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GODZ SEMESTR ZAL ECTS
1 2 3 4 5 6
historia regionów 60 30 30
geografia regionalna 30 15 15
kultura i sztuka 45 15 20
historia ustroju i administracji 24 24
muzea, archiwa i biblioteki w badaniach regionalnych 30 30
ochrona dziedzictwa kulturowego 24 24
etnografia 30 15 15
promocja i popularyzacja 24 24
obsługa ruchu turystycznego 30 15 15
techniki medialne 30 30
zajęcia terenowe 50 50
PRZEDMIOTY DO WYBORU