Historia i społeczeństwo

historia i spoleczenstwo swpr

Historia i społeczeństwo

Od roku szkolnego 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa przedmiotu Historia oraz pojawi się przedmiot Historia i społeczeństwo. Wychodząc na przeciw  zainteresowaniu nauczycieli, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin przygotowała ofertę podyplomowych studiów uzupełniających Historia i społeczeństwo. Oferta ta jest w pełni zgodna z podstawą programową nowego przedmiotu.
Nasza oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do nauczycieli historii, chcących poszerzyć swą wiedzę i jak najlepiej przygotować się do nauczania nowego przedmiotu, który stawia przed nauczycielami nowe wyzwania. Chcemy by te studia nie tylko stały na najwyższym możliwym poziomie merytorycznym, ale także by były atrakcyjne dla naszych studentów. Dlatego część zajęć prowadzić będą pracownicy innych instytucji, m. in. pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”. Pozostałe zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni lub odbywać się będą w formie wycieczek, lekcji muzealnych itp. Zajęcia będą miały zarówno formę wykładów, jak i zajęć praktycznych, które mają pokazać jak najlepiej przekazywać treści zawarte w podstawie programowej.
Absolwenci naszych studiów otrzymają na koniec na płycie CD materiały dydaktyczne, które mamy nadzieje, będą pomocne na lekcjach nowego przedmiotu.

Przebieg i organizacja zajęć:
 • Studia trwają dwa semestry.
 • W trakcie semestru odbywa się 7 – 8 zjazdów.
 • Ilość godzin 210
Program studiów:

Studia składają się z następujących modułów:

 • Europa i świat
 • Kobieta i mężczyzna, rodzina
 • Język, komunikacja i media
 • Nauka
 • Swojskość i obcość
 • Gospodarka
 • Rządzący i rządzeni
 • Wojna i wojskowość
 • Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Koszt studiów: 1100 PLN za semestr