Geografia

geografia swpr

Geografia

Kierunek Geografia

Założeniem programu kierunku Geografia realizowanego w SWPR jest interdyscyplinarne powiązanie wiedzy z różnych dziedzin geografii rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Otrzymując tak wszechstronną wiedzę absolwenci będą rozumieli złożone procesy przyrodnicze i ich wzajemne zależności oraz będą potrafili identyfikować i opisywać procesy zachodzące w społeczeństwie i gospodarce człowieka. Dzięki temu absolwenci uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania wielu zawodów związanych z różnymi dziedzinami geografii, gospodarką i planowaniem przestrzennym oraz ochroną i kształtowaniem środowiska.

Absolwent studiów zawodowych kierunku Geografia:
  • potrafi umiejętnie oceniać relacje między elementami środowiska przyrodniczego oraz prognozować ich zmiany
  • potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy związane z społeczeństwie i gospodarce człowieka
  • może kontynuować studia na poziomie magisterskim
  • wykaże się umiejętnością oceny relacji między elementami środowiska przyrodniczego; będzie zatem osobą dobrze przygotowaną do pracy nad właściwym zagospodarowywaniem tego środowiska, która potrafi ocenić skutki szkodliwych dla przyrody działań
Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie:
  • jako specjalista w urzędach związanych z ochroną środowiska (np. w urzędzie gminy, starostwie powiatu, urzędzie wojewódzkim, samorządach)
  • w pracowniach geodezji i kartografii
  • w redakcjach zajmujących się problematyką przyrodniczą
  • w turystyce

Dodatkowo w czasie studiów kierunkowych będzie możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych, oferowanych przez SWPR, rozszerzających wiedzę i rozwijających nowe umiejętności studentów. Warunkiem otrzymania dyplomu rozpoczętych studiów podyplomowych będzie uzyskanie tytułu licencjata.

 

Zapraszamy na stronę Wydziału Geografii