Filologia polska

filologia polska

Filologia polska

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
  • Nauczycielska
  • Medialna
  • Kulturoznawcza

Program obejmuje przedmioty z zakresu szeroko pojętej wiedzy humanistycznej. Wybór specjalizacji następuje po I roku studiów o programie ogólnym. Specjalizacje uruchamiane są po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby chętnych

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zawodowych kierunku Filologia polska:

  • zdobędzie wiedzę z zakresu filologii polskiej która umożliwi mu pracę w redakcjach naukowych, w mediach, samorządach lokalnych itp.
  • wykształci umiejętności prowadzenia zajęć w szkole podstawowej i otrzyma stosowne uprawnienia
  • będzie mógł kontynuować studia na poziomie magisterskim

Zdobyta w ramach trzyletniej edukacji wiedza oraz posiadany tytuł lub tytuły licencjata stanowią wystarczające przygotowanie do kontynuowania przez absolwenta nauki na 2-letnich studiach magisterskich.

 

Zapraszamy na stronę  Wydziału Humanistycznego