Dlaczego Historia i Filologia polska w SWPR?

Dlaczego Historia i Filologia polska w SWPR?

Historia – badanie przeszłości, działań i wytworów ludzkich jest zaproszeniem dla wszystkich tych młodych ludzi, których fascynuje badanie wydarzeń minionych, docierania do ich pozostałości i świadectw.

Wiedza o naszej przeszłości jest podstawą  kształtowania tożsamości i rozumienia zjawisk i relacji zachodzących w różnych obszarach świata,  i w różnych cywilizacjach.

Kształcimy ludzi mądrych, myślących odważnie, wyposażonych w umiejętności i wiedzę, które pozwalają na podjęcie pracy zawodowej,  młodych pracowników nauki, badaczy, pasjonatów!

Nasi studenci to ludzie otwarci na świat, doceniający własne, oryginalne rozwiązania, zainteresowani problemami współczesności.