Dlaczego Geografia w SWPR?

Dlaczego Geografia w SWPR?

Studia geograficzne w SWPR obejmują przedmioty z szeroko pojętego zakresu geografii. Cechą wyróżniającą nasz kierunek jest prowadzenie zajęć przez doświadczonych wykładowców (UW, PW, PAN, UJK), posiadających duże doświadczenie dydaktyczne i dorobek naukowy.  Studenci mają możliwość nauki w niewielkich grupach, mając osobisty kontakt z prowadzącymi zajęcia. Programy studiów oprócz przedmiotów kierunkowych zawierają również przedmioty humanistyczne.

Duży nacisk w programach położono na zajęcia praktyczne: ćwiczenia i praktyki terenowe.

Program studiów umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu geografii fizycznej, ekonomicznej oraz regionalnej.

Kończąc studia geograficzne I stopnia w SWPR studenci uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania wielu zawodów związanych z różnymi dziedzinami geografii, gospodarką i planowaniem przestrzennym oraz ochroną i kształtowaniem środowiska.

Studiom w SWPR sprzyjają dobre warunki lokalowe, kameralne warunki studiów, bliski kontakt z kadrą naukową różnych specjalności. Sprzyja to rozwojowi intelektualnemu i ułatwia zdobywanie i przyswajanie wiedzy.