Friday, September 29th, 2023

Kategoria: Wiedza

Zagrożenia dla dzieci i młodzieży XXI wieku

XXI wiek to nienajlepszy czas dla współczesnych dzieci i młodzieży. Wydawać by się mogło, że intensywny rozwój na wszystkich niemal płaszczyznach powinien ułatwić dzieciom start dorosłe życie, a nowoczesne rozwiązania powinny znacznie poszerzyć możliwości...

Dlaczego Kościół traci w Polsce autorytet?

W listopadzie 2020 roku „Rzeczpospolita” opublikowała miażdżący dla Kościoła Katolickiego raport: pozytywnie o organizacji myśli tylko 35% ankietowanych, 31% osób ma stosunek neutralny, natomiast aż 32% pytanych wskazało na stosunek negatywny. Jeszcze kilka lat...