Podyplomowe Studia Afrykanistyczne

Afrykanistyczne studia swpr icon

Podyplomowe Studia Afrykanistyczne

Afrykanistyka studia podyplomowe wpr

Ogólna charakterystyka studiów

Interdyscyplinarne, kompetencyjne studia afrykanistyczne przeznaczone są dla osób chcących uzyskać lub rozszerzyć swoja wiedzę dotyczącą współczesnej Afryki, życiu i mentalności mieszkańców, historii, uwarunkowań społecznych, politycznych oraz geograficznych. Studia przygotowują do prowadzenia biznesu w krajach afrykańskich, prowadzenia negocjacji, znajdowania klientów i partnerów branżowych oraz dają wiedzę o zależnościach jakie panują w krajach środkowej i południowej Afryki. Przybliżają także tematykę pomocy humanitarnej krajom afrykańskim i przygotowują do pracy na misjach oraz w NGO. Studia ukierunkowane są na zdobycie wiedzy dotyczącej krajów południowej i środkowej Afryki.

Afrykanistyka studia podyplomowe swprAdresaci studiów

Przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw realizujących lub planujących prowadzenie biznesu w Afryce, osoby zainteresowane pracą w dyplomacji i agencjach państwowych, w turystyce, osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę na temat Afryki, osoby przygotowujące się do podróży po Afryce oraz osoby planujące zaangażowanie się w pracę NGO lub wyjazd na misje

Organizacja i przebieg zajęć

Studia trwają 2 semestry i obejmują min. 340 godzin zajęć dydaktycznych zorganizowanych w formie ćwiczeń, warsztatów i wykładów. Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych. Po drugim semestrze planowany jest wyjazd studyjny do jednego z państw afrykańskich związany z tematyką studiów.

Wykładowcy

Wykładowcami oraz prowadzącymi zajęcia są osoby mające realne doświadczenia z bytności w Afryce, prowadzący biznes i polskie inwestycje, przebywający na placówkach dyplomatycznych oraz naukowych a także mający doświadczenie w pracy na misjach i NGO

Rozpoczęcie studiów

rok akademicki 2016/2017 (październik 2016)

Program studiów podyplomowych (zakres tematyczny)

Moduł Historia 

 • Historia Afryki (okres przedkolonialny)
 • Historia kolonizacji i podbojów
 • Historia Afryki XX i XXI w (okres uzyskiwania i utrzymywania niepodległości)
 • Konflikty w Afryce w XX i XXI w
 • Polska obecność w Afryce (historycznie i współcześnie)

Moduł Kultura

 • Demografia Afryki
 • Antropologia kulturowa Afryki
 • Religie Afryki
 • Muzyka Afryki
 • Sztuka Afryki

Moduł Geografia i Nauki Przyrodnicze

 • Geografia i geologia Afryki (bogactwa naturalne)
 • Flora i fauna w Afryce
 • Parki Narodowe w Afryce (ekologia i ochrona środowiska)
 • Klimat Afryki
 • Żywność, woda i zdrowie

Moduł Biznes

 • Ekonomia Afryki
 • Inwestycje międzynarodowe i gospodarka Afryki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i współpraca międzynarodowa
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne

Moduł Polityka

 • Elity Afryki (kształcenie)
 • Systemy polityczne państw Afrykańskich (formy rządów)
 • Relacje państwa afrykańskie-świat
 • NGO i pomoc humanitarna
 • Misje katolickie w Afryce

Moduł Ogólny

 • Techniki i sposoby negocjacji w Afryce
 • Poszukiwanie i weryfikacja informacji o Afryce
 • Podstawy językowe (język Setswana)

Warunek przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych (minimum stopień inżyniera, licencjata lub magistra).

Czesne:

1895 zł/semestr.

Przy zgłoszeniach do 30.05.2016: 1775 zł/semestr

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu kompetencyjnego.

 

Zapisy i więcej informacji w Dziekanacie tel: (22) 644 07 97 e-mail:swpr@swpr.pl

 

kierownik studiów

Michał Synowiec